Datum/tijd
27/05/2006
20:00

Locatie
De Warande

Een kleine groep van het koor werkt mee aan deze musical van Frank Vercruysse (Sachiko).